Uitgelicht: Het VMBO wordt vernieuwd

Er wordt veel meer ingezet op vakmanschap, samenwerken met de arbeidsmarkt, brede oriëntatie op vervolgopleidingen.

Het streven is naar een verregaande vorm van maatwerk.

Op de website www.vernieuwingvmbo.nlvindt u publicaties en korte filmpjes over de vernieuwing in het vmbo.

Voor publicaties gebruikt u de volgende link.

http://vernieuwingvmbo.nl/publicaties/Op deze pagina klikt u dan op“voorlichting ouders / leerlingen”

In een animatiefilmpje wordt alles kort uitgelegd.

Voor de animatie gebruikt u de volgende link: http://vernieuwingvmbo.nl/inhoud/

Meer informatie over de vernieuwingen in het vmbo zijn te vinden op de website http://www.govmbo.nl/

Deze website bestaat twee delen: • De GO VMBO game voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. Door het spelen van deze game maken leerlingen kennis met het vmbo. • Een site met informatie voor ouders en leerkrachten over het vo in het algemeen en het vmbo in het bijzonder.
De scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio geven verschillend invulling aan die vernieuwing in het VMBO.

Het AMS kiest voor diepgang in de keuzeprofielen.

Het Simon Vestdijk kiest voor de breedte (bieden veel mogelijkheden aan).

Bij de informatieverstrekking door beide scholen werd verteld, dat leerlingen die echt door willen leren (richting HAVO) goed voor VMBO TL kunnen kiezen.

Leerlingen die meer beroepsgericht zijn hebben veel meer baat bij een kaderopleiding.

De eerste 2 leerjaren zit er weinig verschil tussen TL en kader.

Met de vooropleiding Kader (hier zijn verschillende niveaus te halen) stroom je prima het MBO in.
We raden ouders met kinderen in groep 8 aan de informatiebijeenkomsten van de scholen voor voortgezet onderwijs te bezoeken.

Kalender

23 januari
SAG en MR vergadering
26 januari
GMR vergadering
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Schoolfruit

Gezond en lekker! We proberen alles.

Verenigingsnieuws

Onderzoek naar scholen fusie Tzummarum

Op 19 december 2016 hebben St. Radius en Ver. CBO Noardwest Fryslân een intentieovereenkomst

Uit de media

In vier jaar 382 basisscholen minder

Het aantal leerlingen daalt in Nederland al zeven jaar. Alleen in de grote steden groeit het aantal