Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Toermalijn leeft en speelt.

  15 maart, MR vergadering 2 april

  Beste ouders/verzorgers,

  Dinsdag 2 april is er MR vergadering. Graag zou de MR willen weten wat er speelt binnen de school wat, volgens u, aandacht nodig heeft van de MR. Mocht u iets hebben, dan kunt u deze mailen naar Lammert Visser, voorzitter MR. l.visser@home.nl 

  Vriendelijke groet,

  Team Toermalijn en MR


  15 maart, Kinderen woensdag 20 maart 12.15u uit.

  Beste ouders/verzorgers,

  Woensdag 20 maart zijn alle kinderen om 12.15u uit. De middag heeft het team  namelijk herhaling voor de BHV. 

  Hartelijke groet,

  Team Toermalijn


  25 februari, Herinnering info-avond kindgesprekken

  Beste ouders/verzorgers,

  Zoals u weet zijn wij dit jaar begonnen met het voeren van portfolio gesprekken waar de kinderen bij aanwezig zijn. Tijdens deze gesprekken, maar ook tijdens de dagelijkse lessen, willen we meer met kinderen in gesprek gaan over wat hun beweegredenen zijn, waar zij zelf ontwikkelpunten zien en hoe zij hier aan willen werken. Op deze manier maken we kinderen meer bewust van zichzelf en komt dit ten goede van hun intrinsieke motivatie. Ook geeft ons, als school, dit beter zicht op hoe wij beter maatwerk kunnen leveren. Op school zijn wij momenteel bezig om ons zelf hier vaardiger in te maken in het voeren van op maat gevoerde kindgesprekken. 
  Ongetwijfeld dat u thuis ook met regelmaat een gesprek voert met uw kind over hoe het was op school, wat hem/haar bezig houdt en hoe uw kind omgaat met problemen en teleurstellingen. Misschien dat u merkt dat u wel eens vastloopt of misschien dat u benieuwd bent wat u nog meer uit een gesprek met uw kind kunt halen.

  Om deze reden organiseren wij woensdag 27 maart een infoavond over kindgesprekken voor allen die geïnteresseerd zijn. Deze avond komt Rudy van der Noord ons iets vertellen over deze gesprekken. Rudy is gespecialiseerd in kindgesprekken en geeft via Semko Onderwijs deze info bijeenkomsten. Semko Onderwijs is een organisatie die schoolinstellingen veel gebruiken voor informatie, trainingen en coaching. 
  Deze avond zal beginnen met een theoretisch stuk over hoe kinderen denken en handelen. Vervolgens zal Rudy inzichten geven op welke manieren hierop ingespeeld kan worden door bepaalde gesprekstechnieken. Ook zal er ruimte zijn voor eigen inbreng.

  Deze avond vindt plaats op Toermalijn, in de algemene ruimte. Het exacte tijdstip maken wij nog bekend.

  Graag willen we weten hoeveel mensen er komen. Mocht u willen komen, dan kunt u zich aanmelden door even een mail te sturen waarbij vermeld staat met hoeveel u komt.

  t.zasburg@cbo-nwf.nl 

  Graag tot woensdag 27 maart! 

  Hartelijke groet,

  Tim zasburg


  5 december, Excursie Rijksmuseum door plusklassen en groepen 8.

  Dinsdag 27 november was een bijzondere dag voor de kinderen van de groepen 8 en de plusklas.

   

  Om half 9 stond de bus voor school waarmee de groep naar het Rijksmuseum in Amsterdam werd gebracht.

  Daar kregen de kinderen een rondleiding door een deel van het museum.

  Zij luisterden ademloos naar de verhalen die verteld waren.

  Zichtbaar onder de indruk waren de kinderen van alle verhalen en van de Nachtwacht.

  Een onvergetelijke dag.