Uitgelicht: Bericht van de MR (Medezeggenschapsraad)

Afgelopen dinsdag is de MR voor het eerst dit schooljaar bij elkaar geweest.

De MR is een adviserend orgaan met soms ook wettelijke bevoegdheden.

 

De volgende mensen nemen hierin zitting:

 

Oudergeleding
Tea de Vries
Erik Althuisius
Wilma Haan


Personeelsgeleding
Nynke Roelofsen
Gerda Fortuin
Andra Stolzenbach


Het volgende overleg is op dinsdag 19 november.

Mocht u punten willen aandragen voor de MR bijeenkomst, dan kunt u een mail sturen naar: 

mr.toermalijn@cbo-nwf.nl

Kalender

09 december
Deze week: Portfoliogesprekken ouder - kind (u ontvangt een uitnodiging via het ouderportaal)
18 december
Kerstviering schoolbreed
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

- Geen nieuws in het juiste formaat beschikbaar-

Verenigingsnieuws

Peuterpuberteit

Op vrijdag 13 december organiseert de GGD voor opvoeders van kinderen van 1 - 4 jaar een

Uit de media

Meer jongeren lid van openbare bibliotheek

De bibliotheken in ons land zitten al een tijdje in zwaar weer en ook in 2018 werd het nog niet