Praktische informatie

Praktische informatie over IKC Toermalijn vindt u op deze pagina. Ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.

Bent u op zoek naar specifieke informatie die niet op onze site staat, mail ons. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Openingstijden

Openingstijden basisschool:
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 14.00 uur

voor groep 1  tot en met 8.

Openingstijden peuteropvang:
maandag t/m vrijdag: 8.30 tot 12.00 uur

Openingstijden voor- en naschoolse opvang:
maandag t/m vrijdag
voorschool opvang: start 7.00 uur
buitenschoolse opvang: start 14.00 tot 18.15 uur


Vakantierooster 2021-2022

 

Herfstvakantie  16 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie  25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie  19 februari t/m 27 februari
Pasen  15 april t/m 18 april
Meivakantie  23 april t/m 8 mei
Hemelvaartweekend   26 mei t/m 29 mei
Pinksteren  4 juni t/m 6 juni
Zomervakantie  16 juli t/m 28 augustus

*Koningsdag en Bevrijdingsdag vallen in de meivakantie.

Even voorstellen: Team IKC Toermalijn

Op IKC Toermalijn werken wij met een enthousiast team samen. De peuters, kinderopvang en basisschool komen samen onder één dak.
Hier vindt u de groepsindeling 2021-2022 van IKC Toermalijn.

IKC-gids Toermalijn

Veel informatie over ons IKC vindt u al op deze site. In onze IKC-gids vindt u nog meer informatie over wat we uw kinderen te bieden hebben.

 

 

Jaarplan IKC Toermalijn

Bij de start van een nieuw schoolljaar maken we een jaarplan. In het jaarplan staan de onderwerpen waarmee we in dit schooljaar aan de slag gaan. 

Schoolplan IKC Toermalijn

Iedere vier jaar maken we een nieuw schoolplan voor onze basisschool. Het plan beschrijft welke doelen we met ons onderwijs willen bereiken. In het plan vindt u ook informatie over onze manier van werken, de lesmethodes en leerlingenzorg. 
Het plan inzien? Dat kunt u hier. In een poster vatten we het plan samen

Jaarverslag IKC Toermalijn

Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarverslag. In het jaarverslag beschrijven we op welke manier we hebben gewerkt aan de diverse onderwerpen en wat de opbrengsten daarvan zijn. 

IKC Toermalijn op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft cijfers en informatie over scholen. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ouderbijdrage en schoolkosten

Om festiviteiten, speldagen en de laatste schooldag te kunnen organiseren vragen we van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 18,50 per kind.

Daarnaast vragen we een bijdrage voor het schoolreisje of schoolkamp voor uw kind. Voor kinderen uit groep 1 en 2 bedraagt deze € 25. Voor de kinderen uit groep 3 tot en met 7 bedraagt dit € 36. Voor kinderen uit groep 8 is de bijdrage voor het schoolkamp € 100.

Privacybeleid IKC Toermalijn

IKC Toermalijn voert het privacybeleid van onze koepel CBO Noardwest Fryslân. 
Alle documenten (waaronder ons privacyregelement) vindt u hier. Op deze pagina vindt u ook de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Leergeld

Niet alle ouders beschikken over voldoende financiële middelen om hun kinderen mee te laten doen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Het Leergeld maakt dit in sommige gevallen wel mogelijk.
Via de website van Samen voor alle kinderen kunt u een vergoeding aanvragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten van uw kind(eren).

Contact

IKC Toermalijn
(christelijke basisschool, peuter- en buitenschoolse opvang)
P.J. Troelstrastraat 24
8802 RD Franeker

T 0517 - 39 46 30 (algemeen nummer)
T 06-20 30 13 57 (kinderopvang)
E toermalijn@cbo-nwf.nl

Directeur:
Margriet Bonnema

Bovenbouwcoördinator:
Marleen de Vries Postma

Onderbouwcoördinator:
Martje Wolbers 

Intern Begeleider:
Frederike Bosma (groep 3-8)
Gretina Brinksma (groep 1-2)

Bankrekening NL26 RABO 0380 6015 91

Wilt u meer weten over IKC Toermalijn? Heeft u een vraag? Stuur ons een bericht met het contactformulier. U kunt ons natuurlijk ook mailen of bellen. We staan u graag te woord, sturen u spoedig een antwoord of bellen u terug.

Uw eigen bijdrage

Bereken hier uw bijdrage voor buitenschoolse opvang

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....