augustus
31Training team muziekimpuls 123Zing
september
3Eerste schooldag
10Hoofdluiscontrole
11Start plusklas 4,5,6
11Startgesprekken
11Vergadering School Advies Groep (SAG)
13Startgesprekken.
17Startgesprekken.
19Startgesprekken.
19Leerlingenraad
20Sportdag agrarische dagen voor groepen 8.
25Vergadering MR.
28Weeksluiting groepen 3 t/m 8.
oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli